sürdürülebilir yaşam

Avon’un çatı şirketi Natura&Co, 2030 Sürdürülebilirlik Vizyonu kapsamında yaşam taahhütlerini açıkladı. Üç temel başlıkta sıralanan Yaşam Taahhüdü’nde; iklim değişikliği, etnik çeşitlilik ve cinsiyet eşitliği ile geri dönüşüm ve sürdürülebilir kaynaklar hedeflendi.

Avon, Natura, The Body Shop ve Aesop markalarını bünyesinde buluşturan dünyanın dördüncüen büyük güzellik şirketi Brezilya merkezli Natura&Co, dünyanın en acil sorunları ile mücadele etmek için eylemlerini hızlandıracak kapsamlı bir sürdürülebilirlik planı hazırladı. 2030 Sürdürülebilirlik Vizyonu çerçevesinde yayımlanan ‘Yaşam Taahhüdü’; iklim krizi ile ilgili çözümler, insan hakları için mücadele ve 2030’a kadar yenilenebilir iş yapış biçimi gibi konuları içeriyor.

Karbon salınımını sıfıra indirecek

Üç temel başlıkta sıralanan Yaşam Taahhüdü’nde Natura&Co, 2030’a kadar karbon salınımını sıfıra indirmeyi hedefliyor. Bu alanda, hammadde üretiminden ambalaj atığına kadar tüm değer zinciri ve tedarikçilerinin emisyonlarını takip etmeyi planlayan Natura&Co, biyolojik çeşitlilik kaybını önlemek için Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’ne tamamen bağlı kalmayı taahhüt ediyor. Ayrıca, Amazon Ormanlarını koruma hedefleri doğrultusunda, 2030 yılına kadar 3 milyon hektarlık alanın korunmasına katkıda bulunulması amaçlanıyor.

İşgücü arasında eşit ücretlendirme

Natura&Co, insan haklarının savunulmasında da öncü görevler üstleniyor. Grup, insanlarla bağlantılarını geliştirirken, daha iyi, daha anlayışlı ve kapsayıcı koşullar yaratmayı hedefliyor. Bu amaç doğrultusunda; ırk veya etnik, cinsiyet ve sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı kişiler ile fiziksel ve zihinsel engelliliği göz önünde bulundurarak, çeşitliliği %30’a çıkarılması planlanıyor. Natura ayrıca, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin ötesine geçerek, 2023 yılına kadar liderlik pozisyonlarında kadın oranını %50’ye çıkarmayı ve cinsiyet eşitliği ile tüm işgücü arasında eşit ücretlendirmeyi garanti ediyor. Grup aynı zamanda tüm çalışanlarının 2023 yılına kadar en az asgari ücret ve daha fazla maaş sağlamayı ve 6 milyondan fazla danışman ve temsilcinin kâr oranı, sağlık ve eğitim durumunu yükseltmeyi, marka temsilciliğini 35.000 aile üyesinin doğrudan geçimini sağlayan güvenilir bir iş modeli olarak tanıtmayı hedefliyor. Taahhütnamede, meme kanseri, aile içi şiddet ve eğitim gibi yardım ve bağışların da %20 artışla 600 milyon dolara çıkarılacağı belirtiliyor.

2030’da atıksız üretim hedefi

Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasına yönelik atıksız bir yaşam hedefiyle yatırımlarına devam eden Natura&Co, 2030 yılına kadar paketlemede kullanılan tüm ambalajların %100 yeniden kullanılabilir, geri dönüştürülebilir veya doğada tamamen çözünebilir olmasını sağlamak için döngüsel bir ekonomi modeline geçecek. Bu model çerçevesinde, paketleme malzemesi %20 azaltılırken, plastik ürünlerde %50’si geri dönüştürülebilen içerikler kullanılacak. Natura&Co, ürünlerinin içeriklerinde de değişikliğe gidecek. 2030 yılına kadar, formül döngüselliği sağlamak üzere, içerik formüllerini %95 oranında yenilenebilir ve biyolojik olarak çözünebilir şekilde yenileme hedefiyle 100 milyon dolar yatırım yapacak.

‘Gezegenimizi korumak artık daha kritik ve önemli’

Natura&Co Yönetim Kurulu Başkanı ve Grup CEO’su Roberto Marques, “Şu anda içinde bulunduğumuz kritik durumu ve şirketlerin daha iyi, daha sürdürülebilir ve daha kapsayıcı bir toplum oluşturmak için oynamaları gereken rolünü anlıyoruz. Gezegeni restore eden ve insanlarını koruyan nesil olmak için çok daha fazla şey yapmamız gerekiyor. Yol gösterici ilkelerimizle uyumlu olarak Natura & Co, diyalogun ve çözümün bir parçası olmayı umuyor. İklim değişikliğini kontrol altına alabilecek, küresel atık sorununu sona erdirebilecek, eşitlik ve kapsayıcılığı yayabilecek bilgi ve teknolojiye sahip bir nesiliz. Sadece şimdi daha hızlı hareket etmeliyiz. Harekete geçmeli ve sorumluluklarımızı kabul etmeliyiz” dedi.

Natura&Co’nun Sürdürülebilir Büyüme Sorumlusu Silvia Lagnado ise şunları söyledi: “Dört şirket olarak, 10 yıl içinde karbon emisyonlarımızı sıfıra indirme kararımızda, tam daireselliğin sağlanması için yenilenebilir çözümler geliştirmede ve eşitliğe ve kapsayıcılığa doğru cesur adımlar atma konusunda birleştik. Hedefimize odaklıyız ve yolumuzun rekabettense yenilik ve işbirliği gerektireceğini biliyoruz.”