Gazeteci Savaş Ay’ın iki çocuğu arasında 7 yıldır süren miras kavgasında geçen hafta önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, Ay hayattayken oğlu Can’a devrettiği evin tapusunu iptal etti. Ticaret Mahkemesi ise, Can Ay’a geçen yüzde 49’lik şirket hissesinin devrini geçersiz saydı. İki ayrı kararla birlikte miras iki kardeş arasında eşit bölüşülecek

USTA gazeteci Savaş Ay, bundan 7 yıl önce 59 yaşında vefat etti. Ay’ın yasal mirasçıları ise ilk evliliğinden oğlu Can Ay (42) ile, birliktelik yaşadığı Türkan Demir’den kızı Sanem Dolun Ay (22) oldu. İki kardeş arasındaki miras kavgası, babalarının vefatından birkaç ay sonra baş gösterdi. Ay’ın vefatında sonra açılan tereke davasına giren vasiyetnameye göre, usta gazeteci tüm mirasını oğluna bırakmıştı. Noterde düzenletilen vasiyetnamenin tarihi ise 30 Aralık 2001’di.

MİRASTAN MAHRUM KALDI
Sanem Dolun Ay ilk olarak açtığı dava ile söz konusu vasiyetnamenin iptalini istedi. Yapılan yargılama sonrası mahkeme Ay’ın vasiyetnamesini iptal etti. Vasiyetnamenin iptalinden sonra iki kardeş arasında bu kez malların paylaşımı ile ilgili davalar gündeme geldi. “Sanem Dolun Ay yasal miras hakkından mahmur bırakıldı” diyen avukatı Ahmet Erdem Uslaş, Ay adına Ekim 2016’da iki ayrı dava açtı. Anılan davalardan ilki, Savaş Ay’ın kurduğu şirketin hisseleri, diğeri ise şirkete aitken, Can Ay’a devri yapılan bir gayrimenkule ilişkin oldu. Dava dilekçelerinde, her iki işlemin de danışıklı olduğu iddia edildi.

HİSSE DEVRİ DE GEÇERSİZ
İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesinde görülen davada, şirketin hisselerinin devrine ilişkin açıldı. Dava dilekçesinde, tasfiye halindeki şirketin yüzde 51 hissesinin Savaş Ay, kalan hissenin ise Can Ay adına kayıtlı olduğu kaydedildi. Dilekçelerde, Can Ay’a 1999 ve 2001’de yapılan devirlerin muvazaalı olduğu öne sürülerek iptali istendi. Ay adına avukat Gürsan Akar’ın yaptığı savunmada ise, davanın reddine karar verilmesi istendi. Mahkeme geçen ay kararını verdi. Kararda, Ay adına kayıtlı yüzde 49 hissenin devri geçersiz sayıldı. Böylece, iki kardeş tasfiye halindeki şirkette eşit hissedar olarak pay alacak.

TAPU İPTAL EDİLDİ
İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada ise, Beyoğlu Cihangir’de bulunan 2 milyon lira değerindeki evin Can Ay adına olan tapunun iptali istendi. Dava dilekçesinde, Ay’ın 2004 yılında söz konusu evi alabilecek bir parasının olmadığı iddia edildi. Bir dönem Savaş Ay’ın şirketinde çalışan tanıklar A. G. B. ile muhasebeci T. T. de can Ay’ın, anılan evi bedelsiz olarak aldığını anlattı. Tanık olarak dinlenen Can Ay’ın annesi Nurgün Güner ise, anılan evi oğlunun kendi parası ile aldığını belirtti. 4 yıl süren yargılama sonrası mahkeme geçen hafta kararını verdi. Mahkeme, Can Ay adına yapılan tapu kaydının iptaline karar verdi. Mahkeme, söz konusu evin yeniden şirket adına tescil edilmesine karar verdi.